Besloten vennootschap Egeniq B.V., met KvK-nummer 53062086, hierna ‘Egeniq’ wil u hartelijk welkom heten op haar website. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Egeniq kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Egeniq zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Egeniq zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Egeniq is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Egeniq verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Egeniq tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Egeniq dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@egeniq.com.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Egeniq of die van licentiegevers. Egeniq behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@egeniq.com aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Egeniq per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Egeniq weten via info@egeniq.com. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Egeniq verplicht is tot enige schadevergoeding.